Trang chủ Chủ sở hữu

Chủ sở hữu

Tên: Lê Đình Lập Khoa

Địa chỉ: 6/4, Tân Chánh Hiệp 36, Quận 12

CMND: 025142146 cấp ngày 4/9/2014 tại Công An TP.HCM

Hotline: 0978 666 475 – 0933 572 880

Email: saigonnhadat.info@gmail.com

Mã số thuế: 8438843431

Ngày cấp: 18/05/2016